Ana Sayfa Haberler Yazılar Ziyaretçi Defteri Resim Galerisi Videolar İletişim
 
 » MENÜ
DERNEĞİMİZ
    Dernek Tüzüğü
    Dernek Yönetim Kurulu
    Dernek İstişare Kurulu
    İletişim Adreslerimiz
    Dernek Banka Hesabımız
    DERNEK ÜYELERİ
    Siteleri Görmek İçin Tıklayınız
    DERNEĞİMİZ

ZİYARETÇİ DEFTERİ
    Deftere Yaz
    Dernek Kurucular Kurulu
    Defter oku

TÜRK CUMHURİYETLERİ
    Azerbaycan
    Türkmenistan
    Kazakistan
    Kırgızistan
    Özbekistan
    K.K.T.C

AKRABA TOPLULUKLARI
    Tüm akraba Toplulukarı

PROJE BANKASI
    Projelerini Yollayınız

TAVSİYE SİTELER

 »ORTAK DİLE ÇARE
Ortak Dile Çare Başvurusu
 » TÜRK BÜYÜKLERİ
 » TÜRK DÜNYASI
ZAFER BAYRAMI TÜM YURTTA VE DÜNYADA COŞKUYLA KUTLANIYOR-Dünya Türkleri Akraba Toplulukları Hizmet Derneği
 » ZAFER BAYRAMI TÜM YURTTA VE DÜNYADA COŞKUYLA KUTLANIYOR

Ağustos, batı kökenli bir kelime. Asıl adı Oktavius olan Roma İmparatoru Avgust' un unvânı, yılın sekizinci ayına isim olarak konulmuş. Biz onu, 'Ağustos' olarak benimsemişiz. Kelime anlamı "Muh-teşem".

Türk Tarihinde Ağustos Ayı
Oğuz ÇETİNOĞLU
 Ağustos kelimesi köken itibariyle yabancı. Fakat, biz onu Türkçeleştirmişiz. Kelimenin "muhte-şem" mânâsına köklü ilâveler yapmışız. Dünya üzerinde hiçbir millet, Ağustos ayına, bizim kadar mülkiyet mührü vuramamıştır. Takvimlerin, Ağustos ayına ait her yaprağında, muhteşem bir zaferi-mizin adı vardır.

Ağustos ayındaki zaferler serimiz, 26 Ağustos 1071'de başlar. Türk-İslâm Âlemi'nin en büyük gazası: Malazgirt Zaferi.

Malazgirt, Anadolu'nun Türklükle birleşmesi, asıl sahibine kavuşmasıdır.

1071'den önce de Anadolu'da Müslüman Türkler vardı. Buralarda yaşıyorlardı. Yaşadıkları top-rakların sahibi idiler. 1071 ile, yönetimde de söz sahibi oldular. Bu toprakların sahibi olduklarını tarih sayfalarında da tescil ettirdiler.

26 Ağustos 1071'i; Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen ara-sında, menfaate dayalı basit bir savaş olarak yorumlamak hatâdır. Bu tarih, Anadolu'da yaşayan Müslüman Türklerle inançsız Rumların iki asır süren ölüm kalım mücadelesinin, ebediyyen bitirildi-ği gündür.

Günümüze ulaşan, ebediyete kadar devam edecek olan Türk Devleti'nin Anadolu'daki temeli 26 Ağustos 1071'de atıldı.

Tarih sırasıyla: Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç, Sakarya ve nihayet 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi, geçmişten ders almasını bilmeyenlerin aynı amaçlı hareketlerinin, sadece Türkler açısından değil, insanlık tarihi bakımından da önemli zirve noktalarıdır. Aynı düşmanların, Müslüman-Türk Milletini tarihten silme gayretleri hep zaferlerimizle sonuçlanmıştır.

Ağustos ayının önemi işte buradadır. Yukarıda ismi geçen savaşların hepsi Ağustos ayında cereyan etmiştir.

1071'den 851 yıl (yaklaşık 9 asır) sonra, 30 Ağustos 1922'de; Gazi Mustafa Kemal'in idare ve komutasında kazanılan zaferle, Anadolu topraklarının, ebedî Türk Yurdu olduğu bir defa daha ispat edildi.

Ağustos ayındaki zaferlerimiz, 1071 ile 1922 arasında ayın her yaprağını dolduracak zenginlikte-dir:

l Ağustos 1571: Magosa'nın kuşatılması. Kıbrıs'ın, Türklerin eline geçmesi ile sonuçlanacak 6 Ağustos zaferinin müjdecisi.
4 Ağustos 1578: Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Portekiz ordusu'nu mağlûp ederek Fas'ı Türk hâkimiyetine aldı. Böylece Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı.
6 Ağustos 1571: Magosa'nın Türkler tarafından fethedildiği gün.
8 Ağustos 1635: Ermenistan'ın başşehri Revan, Sultan Dördüncü Murat Han tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.
8 Ağustos 1916: Bitlis'i Rus işgalinden kurtardık.
9 Ağustos 1386: Haçlı ittifakına karşı kazanılan Birinci Kosova Zaferi.
9 Ağustos 1484: Birinci 9 Ağustos'tan 98 yıl sonrası. Akkirman Kalesi fethedildi. Böylece Karade-niz'in kuzeybatı kıyıları Türk hâkimiyetine girdi.
9 Ağustos 1578: Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu İran Safevî ordusu'nu Çaldıranda mağlûp etti. Doğu Anadolu'ya hâkimiyet mührümüz basılmış oldu.
9 Ağustos 1915: Birinci Anafartalar Zaferi'nin kazanıldığı gün.
10 Ağustos 1543: Estergon Kalesi fethedildi. Türküsünü hâlâ söyleriz:

Estergon Kalesi su başı durak / Kemirir gönlümü bir sinsi firak

11 Ağustos 1473: Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin, Uzun Hasan ile yaptığı Otlukbeli Sava-şı'nın kazanıldığı gün.
12 Ağustos 1501: Navarin kalesini fethettik.
13 Ağustos 1529: Kanunî Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin Sava nehrini geçtiği gün.
15 Ağustos 1551: Bugünkü Libya Devleti'nin, o zamanki adı ile Trablus'un, vilâyetimiz olarak Os-manlı Haritası'na dahil edildiği gün.
16 Ağustos 1501: Mora'yı fethettik.
16 Ağustos 1556: Türk-İslâm medeniyetinin en muhteşem eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii ibadete açıldı.
16 Ağustos 1604: Cennet yurdumuzun doğu kapısı olan Kars'ın fethedildiği gün.
17 Ağustos: 1553: Korsika Adası'nı fethettik.
19 Ağustos 1645: Yusuf Paşa, Girit'i aldı ve Venediklileri Akdeniz'den sildi.
20 Ağustos 1543: Barbaros Hayrettin Paşa, Alman İmparatoru Şarlken'den Fransa'nın Niş Kalesi-ni fethetti.
21 Ağustos 1678: Ukrayna himayemiz altına girdi. Bugün bile Kiev sokaklarını gezerken, Anadolu-nun herhangi bir şehrinden geldiğine inanacağımız; bizim gibi, bize benzer insanlar görürüz. Onlar, 21 Ağustos l678'den günümüze intikal eden hâtıra torunlarıdır.
21 Ağustos 1915: Anafartalar Zaferimiz.
22 Ağustos 1921: 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı. Savaşın sonunda Anadolu'muz, son defa düşmanlardan temizlendi.
23 Ağustos 1514: Yavuz Sultan Selim Han'ın, Safevîler komutanı Şah İsmail'in tahtını aldığı gün: Çaldıran Ovası Zaferimiz.
23 Ağustos 1519: Barbaros Hayrettin Paşa, Cezayir'i fethetti. Böylece Osmanlı Devleti, Asya ve Avrupa'dan sonra, üçüncü kıt'a olarak Afrika'ya ayak bastı.
24 Ağustos 1516: Mısır seferinde Mercidabık Zaferimiz. Böylece İslâm Âlemi'nin liderliği, Memlûk-lulardan, Osmanlılara geçti.
25 Ağustos 1516: Suriye'ye girdik. Halep'i aldık. Halep 402 yıl boyunca bizde kaldı. Orada hâlâ Türk insanı, Türk izleri var.
26 Ağustos 1071: Anadolu'nun Türk-İslâm medeniyeti ile kucaklaşması. Güzel Anadolu'muzun ca-milerle donanıp ezan sesleriyle şenlenmesinin başlangıcı. Günümüze kadar ulaşan en büyük, en uzun ömürlü Türk Devleti'nin temelinin atıldığı gün.
26 Ağustos 1922: 30 Ağustos Zaferi'nin ilk müjdesinin alındığı gün. 1071'den dokuz asır sonra, Anadolu'yu geri almak için gelenlere: 'Hoşgelmediniz' dediğimiz gün. Ay-yıldızlı Bayrağımıza, kötü maksatlarla uzanan ellerin kırıldığı tarih.
27 Ağustos 1922: Afyon'un Yunan işgalinden kurtuluşu.
29 Ağustos 1526: Kanunî Sultan Süleyman Han'ın, Macarlarla yaptığı savaş sonunda Mohaç Zaferi'ni kazandığı gün.
30 Ağustos 1499: İnebahtı Zaferimiz.
30 Ağustos 1922: Kütahya, Yunan işgalinden kurtuldu.

…VE EN BÜYÜK ZAFERİMİZ.

30 Ağustos 1922: Gönlü vatan sevgisi ve imanla dolu Mehmetçiğin, şanlı ordumuzun milletle bütünleşmesi, 30 Ağustos, bizim Zafer Günümüzdür.

Zafer, savaşta kazanılan başarının adıdır. Bu zafer, Türk-İslâm Kudreti'ni dünyaya kabul ve tarihe tescil ettirmiştir. Büyük Zafer'dir. O'nu ayrıca yazmak gerek.

Dünyaya nizam vermiş olan ecdadımız, bazen Haçlı Zihniyeti'ne bazen da kendi kardeşlerine karşı savaştı. Savaşların hiçbiri, şan-şöhret için değildi. Yalnızca İ'lâ-yi Kelime-t'ullah içindi. O sebeple her biri zaferle taçlandı. Zaferler, sarsılmaz imanlarla dolu yüce gayretlerin kesiştiği noktada elde edildi.

Savaşlar devam ediyor. Milletimiz zafer hasretinde.

Zafer müjdelerinin, fatiha serinlikleriyle, hasretten yanan gönüllerimize ulaşacağı günlerin özlemi içerisindeyiz.

TARİH BOYUNCA ZAFERLERDEN ZAFERLERE KOŞMUŞ ECDADIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN.BİZE BU ZAFERLERİ ARMAĞAN EDEREK EBEDİYETE GÖÇEN ŞEHİTLERİMİZE,GAZİLERİMİZE ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARINI NURUYLA DOLDURSUN.BİZ TORUNLARINADA ZAFER HASRETİ YAŞATMASIN,YENİLERİNİ NASİB ETSİN İNŞAALLAH

                                                                           METİN ÖZKAN

  DÜNYA TÜRKLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARI HİZMET DERNEĞİ BAŞKANI


[ 29.8.2013 21:49:37 ]  ( Okunma : 954 )   ( Bu haberi yazdır)

  Facebookta paylaşmak için tıklayınız
 » DUYURULAR
TÜRK DÜNYASININ ACI KAYBI...
26.6.2019


Toplam 1 Duyuru var.
 » HİZMET PROJELERİ
Hami Aile Projesi Başvurusu
Uzak Hami Aile Projesi
 » DERNEK ÜYELİK FORMU

DERNEK ÜYELİĞİ
ÖN BAŞVURU FORMU


 » ANKET
Anket yaratılmamış..

- Katılım
( Sonuçlar )
 » SİTE İSTATİSTİKLERİ
 » SON EKLENEN YAZILAR
NOGAY TÜRKLERİ
ATATÜRK’DEN ARNAVUT HALKINA ÖNEMLİ MESAJLAR
DUNKU TALAT PASA KOMITESI'NIN TOPLANTISI...
TÜRK-İSLÂM ÜLKÜSÜNÜN MÜTEFEKKİRİ
Ermenistan`dakı azerbaycanlı konut meskenleri
 » RASTGELE RESİM

Ertu?rul Gazi Camii Aşgabad Türkmenistan